donderdag, juli 21, 2011

Lunatics steunen Autonomos - lezen en reageren aub

Beste Sportvrienden,

Zoals eerder deze week via mail doorgestuurd, hebben wij net als vele bevriende clubs uit Europa een mail ontvangen van Autonomos FC uit Sao Paolo, Brasil, met de vraag of wij hen financieel kunnen steunen om een terrein/complex aan te kopen, waar ze hun sociale activiteiten kunnen ontplooien. That's it in a nutshell. Iets meer preciezere info vind je in de eerder doorgestuurde mail, of voor wie Portugees (BR) verstaat, zijn er de links naar de video' op het web.

Op de meest recente Raad van Bestuur is hierover gesproken en is het volgende beslist:

na rijp beraad en grondige controle van de rekeningen kunnen wij 500 euro overmaken.

Zulke zaken leggen we natuurlijk voor aan alle leden, vandaar dit bericht. Mocht iemand bezwaren hebben (of willen dat we meer geven), laat dan zo snel mogelijk iets weten. Autonomos FC heeft nog 1,5 week om aan het nodige geld te geraken, dus we zouden begin volgende week toch iets willen laten weten.

Het idee is ook geopperd om later op 't seizoen een 'event' te organiseren, om de kas terug aan te vullen. Begin september is een vergadering met alle leden gepland waarop we (o.a.) dit kunnen bespreken. De hier naast de penningmeester zittende Toppi stelt een Braziliaans feestje voor.

Voor verdere vragen of opmerkingen... SHOOT!

De Penningmeester